Jak to funguje?

Přihlášku můžeš vyplnit: zde

Jak získám body

Lovit hráče můžeš už od 10.5., první body můžeš získat až se začátkem festivalu - tedy od 21.5. Body se dají získat tak, že na konkrétních bodech programu (které budou včas upřesněny) bude možné odevzdat kartičky již ulovených hráčů. Za každou odevzdanou kartičku získáš 5-10 bodů (záleží na poštu přihlášených hráčů). Nezapomeň nahlásit, pro kterou školu body jsou!
Je přísně zakázáno odevzdat kartičku té oběti, kterou jsi ještě neulovil. Tím bys celou hru zkazil a to nechceme ani my, a určitě ani ty!

Na tom samém místě lze také získat body za úspěšné přežívání ve hře Mafie. Pokud se tvému lovci zatím nepodařilo připravit tě o život, můžeš jednou denně přijít a svůj život prokázat tak, že ukážeš kartičku aktuálně lovené oběti. Získáš tak jeden bod pro svou školu!

Komu že kartičky a odznaky ukazovat? Na daném místě bude majálesový dobrovolník, poznáš ho podle dobrovolnického trička.

Bezpečná místa

Každý mafián musí ctít svatá místa, která je zakázáno znesvětit krví oběti. Proto bude zakázáno lovit VE ŠKOLÁCH a na určitých bodech programu - například na těch, kam se chodí odevzdávat záznamy o ulovených obětích.