Pravidla

Obecná pravidla

 • Hráč je vždy povinen řídit se pravidly a pokyny organizátorů
 • Na prvním místě je vždy bezpečnost hráčů
 • Během hry je zakázáno použít fyzickou sílu
 • Hráč ctí fair-play
 • Hráčům se nedoporučuje spolupráce s ostatními hráči ani se spolužáky. Vyzrazením jména své oběti připravují hru o kouzlo a napětí. Zároveň je nevýhodné udržovat mír mezi spolužáky v rámci jedné školy - ačkoli hráči sbírají body pro stejnou školu, je výhodnější ulovit svého spolužáka. Za žijícího spolužáka své škole žádné body nezískáš - za uloveného ano. Nehledě na to, že i kdyby ses rozhodl dodržovat mír, ty sám můžeš o život přijít kdykoli - a body za tebe i spolužáka si připíše jiná škola.
 • Hráči se hry účastní na vlastní nebezpečí a zodpovědnost

Průběh hry

 • Hráč musí být minimálně 13 let starý a v průběhu hry (10.5. - 24.5.) se denně pohybovat po Českých Budějovicích
 • Pro registraci do hry je nutné vyplnit přihlášku a zaslat fotografii na mail mafie@budejovickymajales.cz (přihláška zde: https://goo.gl/forms/W0wcuuiU2jdm0dw12 )
 • Registrovaný hráč před začátkem hry dostává odznak a kartu své první oběti. Je povinen nosit odznak neustále na viditelném místě (odznak symbolizuje účast ve hře) a kartu s obětí má stále při sobě. Je přísně zakázáno vyměnit si s někým kartu své oběti!
 • Odznak a kartu oběti si hráč vyzvedne v určený datum cca tři dny před začátkem celé hry. Přesné datum, místo a čas budou ještě oznámeny.
 • Hráč svou oběť loví dotykem pravé ruky, na které je nakreslené logo Budějovického Majálesu. Je zakázáno použít fyzickou sílu (například i chytit oběť za batoh, aby mi neutekla!)
 • Poté, co je hráč uloven, okamžitě předává kartu se svou obětí hráči, který ho ulovil.
 • Pokud se ti podaří svou oběť ulovit, vyplň prosím co nejdříve tento dotazník - https://goo.gl/forms/QpQfWgzhGbOuMIkG3
  Pokud ty jsi ulovený, prosíme tě o vyplnění tohoto dotazníku - https://goo.gl/forms/BRA3uUdRIfvFhCUD3
 • Pro uloveného hráče tímto hra končí.
 • Úspěšný lovec získává další oběť, kterou má za úkol ulovit, a hra pro něj pokračuje

Bezpečná místa

Je zakázáno lovit své oběti v prostorách škol a na určených bodech programu. Konkrétní body programu budou včas upřesněny.

Konec hry

 • Hra je ukončena 24.5., případně ve chvíli, kdy ve hře zůstane poslední hráč (poslední hráč se pozná tak, že dostane za úkol ulovit sám sebe)
 • 24.5. je také poslední možnost odevzdat karty svých ulovených obětí - později už body za ulovené oběti nebudou započteny!

Odstoupení od hry

 • Pokud si hráč před začátkem hry rozmyslí účast ve hře, ačkoli je řádně zaregistrovaný, je povinen napsat email s předmětem “ODSTOUPENÍ Příjmení jméno” na mail mafie@budejovickymajales.cz
 • Pokud je hráč nucen odstoupit ze hry v jejím průběhu, napíše stejný MAIL organizátorům. Do zprávy uvede důvod odstoupení a své jméno. Obratem mu přijde telefonní číslo na jeho lovce, kterého odstupující hráč sám kontaktuje, informuje o svém odstoupení a po domluvě mu co nejdříve předá kartičku své oběti. Tím koloběh hry zůstane nenarušen.

Konflikt

 • V případě neshody se hráči snaží spor vyřešit rozumnou domluvou a kompromisem. V případě neustávajícího konfliktu kontaktují organizátory hry na mail - mafie@budejovickymajales.cz Do předmětu uvedou “Mafie - konflikt”, do zprávy uvedou svá jména, školy, telefonní číslo a popíší konflikt. Následně vyčkají na reakci organizátora.
 • Rozhodující slovo má v případě sporu vždy organizátor